អ៊ុល ដេតសុខុម

សម្រាប់ឆ្នាំ2020 គឺជាឆ្នាំជួបវិបត្តិដែលបង្កឡើងដោយមេរោគកូរ៉ូណាបំលែងថ្មីដ៏​សាហាវ​ (“Covid-19”)។ ស្ទើរតែគ្រប់អាជីវកម្ម និងប្រទេសមួយចំនួននៅលើពិភពលោក​មានភាព​សុំានឹងវីរុសដ៏កាចសាហាវនេះដែល បានឆក់យកជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់ និងចម្លងដល់មនុស្សរាប់រយលាន នាក់នៅ ទូទាំងពិភពលោក។

ទោះបីជាយ៉ាងណា សម្រាប់ធនាគារឌីជីប៊ី កម្ពុជា​ ក្នុងឆ្នាំ២០២០គឺជាឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យក្តីសុបិន្ត​របស់យើងក្លាយជាការពិត។ នៅពេលដែលមានការខិតខំប្រឹងប្រែងវិនិយោគ និងធនធានដើម្បីរៀបចំ ផែនការកម្លាយខ្លួនទៅជាធនាគារពាណិជ្ជសម្រាប់រយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លះ ធនាគារ      ឌីជីប៊ី ត្រូវបានអនុម័ត ដោយធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា  ឲ្យកម្លាយខ្លួនពីធនាគារឯកទេស ឌីជីប៊ី ម.ក ទៅជាធនាគារពាណិជ្ជដែល មានលក្ខណៈពេញលេញមានឈ្មោះថា ធនាគារ ឌីជីប៊ី ម.ក នៅថ្ងៃទី ៣០​ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។   ទន្ទឹមនឹង នោះ ប្រព័ន្ធស្នូលថ្មីរបស់ធនាគារត្រូវបានអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីទ្រទ្រង់អាជីវកម្មជាធនាគារពាណិជ្ជដែលមានឈ្មោះថា “រំដួល” ហើយត្រូវបានទទួលស្គាល់ក្នុងការប្រើប្រាស់ដោយធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា នៅក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ2021។ ចំណុចសំខាន់ទាំងពីរនោះអាច សម្រេចទៅបានលុះត្រាតែមានការតស៊ូអត់ធ្មត់ ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បុគ្គលិក និងម្ចាស់ភាគហ៊ុន។

ទោះបីជាមានការរីករាលដាលបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារជំងឺកូវីដ19ពេញមួយឆ្នាំ2020 តែទ្រព្យ​សកម្មរបស់ធនាគារបានកើនឡើង 47% ស្មើនឹងចំនួន 298,11 លានដុល្លារអាមេរិក ពីចំនួន 202,23 លាន ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2019 ហើយចំនួនឥណទានសរុបនៅចុងឆ្នាំបានកើនឡើង 26% ស្មើនឹងចំនួន 241,55 លានដុល្លារអាមេរិក ពីចំនួន 191,51 លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ 2019។ ក្រៅពីសាខាចំនួន 8 នៅ រាជធានីភ្នំពេញយើងបានបើកសាខាខេត្ត ដំបូងដែលមានទីតាំងនៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្តាល។ ចំនួនបុគ្គលិក ធនាគារបានកើនឡើងដល់ចំនួន 649នាក់ ពីចំនួន 509នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2019 ហើយមានការជ្រើសរើស បុគ្គលិកបន្ថែមជាច្រើនទៀតក្នុងឆ្នាំ2021 ទៅតាមផែនការដែលបានគ្រោងទុកដើម្បីធានាឲ្យបាននូវភាពរលូន នៃ ប្រតិបត្តិការជាធនាគារពាណិជ្ជ។

អនុលោមទៅតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលស្នើសុំឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ របស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់អតិថិជនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយជម្ងឺរាតត្បាត ធនាគារបាន    រៀបចំឥណទានឡើងវិញជូនចំពោះអតិថិជនដែលមានបញ្ហាលំហូរសាច់ប្រាក់ ដែលរងផលប៉ះពាល់ជាបណ្តោះ អាសន្នពីជម្ងឺរាតត្បាត។ យើងក៏បានផ្សព្វផ្សាយអាជីវកម្មឥណទានសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមតាមរយៈការផ្តល់ ហិរញ្ញប្បទានសហការណ៍សម្រាប់ឥណទានសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ជាមួយធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ក្រោមការផ្តួចផ្តើមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។ សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យក្នុងកំឡុងពេលផ្ទុះឡើងនូវ ជំងឺកូវីដ19 គ្រប់ឥណទានថ្មី និងឥណទានរៀបចំឡើងវិញត្រូវបានពង្រឹងនឹងអនុវត្តយ៉ាងតឹងរឹងដើម្បីទទួលបាននូវ គុណភាព ឥណទានសម្រាប់ធនាគារ។ តាមរយៈការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងនេះបានធ្វើឲ្យអត្រាឥណទានមិនដំណើរការ មានត្រឹមតែ 0,3% នៅក្នុងឆ្នាំ2020។ ជាថ្មីម្តងទៀត ការអនុវត្តប្រតិបត្តិការដ៏រឹងមាំ និងអាជ្ញាប័ណ្ណធនាគារ មានលទ្ធភាពអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែមានឥណទានដំណើរការល្អ និងតាមដានយ៉ាងម៉ត់ចត់ទៅលើឥណទានដែល មានបញ្ហា ហើយសំខាន់បំផុតនោះគឺការលះបង់ខិតខំធ្វើការរបស់បុគ្គលិក។ សកម្មភាពទាំងនេះបាននាំឲ្យមាន ការអភិវឌ្ឍការងារ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក្រុមបានល្អ។

ការបានកម្លាយខ្លួនជាធនាគារដែលមានសេវាកម្មពេញលេញយើងបានកំណត់គោលដៅដើម្បី បង្កើនទ្រព្យសកម្មរហូតដល់ចំនួន 371 លានដុល្លារអាមេរិក​ ឥណទានសរុមរហូតដល់ចំនួន 302 លានដុល្លារ អាមេរិក​ នឹងទទួលប្រាក់បញ្ញើរចំនួន 20 លានដុល្លារអាមេរិក ទន្ទឹមនេះ ការគ្រប់គ្រងឥណទានមិនដំណើរ ការមិនឲ្យលើសពី 1% នៅដំណាច់ឆ្នាំ2021នេះ។ យោងទៅតាមផែនការរយៈ ពេល 5ឆ្នាំរបស់ធនាគារ យើងនឹង ដាក់ទូរអេធីអឹម (ATM) នៅតាមសាខានីមួយៗ បង្កើតកម្មវិធីធនាគារក្នុងទូរស័ព្ទ (Mobile Banking​ App) បង្កើតកាតឥណទាន (Credit Card) ផលិតផលថ្មីៗជាច្រើនទៀត ហើយប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារនឹងធ្វើតាម ប្រព័ន្ធឌីជីថល។ យើងនឹងនៅតែបន្តខិតខំបម្រើអតិថិជនរបស់យើងឲ្យបានល្អប្រសើរមិនមែនត្រឹមតែផលិត ផលមួយមុខនៅក្នុងទីផ្សារទេ ប៉ុន្តែលើការប្រកួតប្រជែងថ្លៃ និងសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្ត យើងក៏អាចធានា បាននូវការបំពេញចិត្តជូនដល់អតិថិជនក្នុងកម្រិតយ៉ាងល្អបំផុត។

ជាទីបញ្ចប់ យើងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ បំផុតចំពោះក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់យើង ដែលបានខិតខំដោយមិនចេះនឿយហត់ក្នុងការផ្តល់យុទ្ធសាស្រ្តដល់ធនាគារ ហើយយើងក៏សូមថ្លែងអំណរ គុណចំពោះធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា និងអតិថិជនដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ការបន្តគាំទ្រដល់ធនាគារ។

អ៊ុល ដេតសុខុម

 ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ