Lee Yong Man

នៅក្នុងឆ្នាំ2019 ធនាគារឯកទេស ឌីជីប៊ី ម.ក បានទទួលលទ្ធផលដ៏ត្រចះត្រចង់ហើយខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយ ក្នុងការចែករំលែកជាមួយភាគទុនិកទាំងអស់របស់យើងនូវការសម្រេចតាមផែនការរបស់ធនាគារ។នៅក្នុងរបាយការណ៍នេះ ខ្ញុំនឹងលើកយកចំណុចសំខាន់ៗដែលបានកើតឡើងជាងមួយទសវត្សរ៍កន្លងមក នៃការរីកចម្រើនរបស់ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងសេដ្ឋកិច្ចសកល។

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធរបស់ធនាគារមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពីចំនួន6,426,258 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2018 កើនដល់ចំនួន10,149,393 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2019 ចំណែកទ្រព្យសកម្មរបស់ធនាគារមានចំនួន142 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2018 កើនដល់ចំនួន205 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2019 ស្មើនឹង 44,3% នេះគឺជាចំណុចដែលគួរឲ្យគត់សម្គាល់ស្របទៅតាមផែនការ និងគោលដៅអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ។

ការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្មរបស់ធនាគារអាចដំណើរការបានតាមរយៈការចូលរួមចំណែកពីធនធានមនុស្សដែលបានបណ្តុះបណ្តាលយ៉ាងល្អ និងមានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់។ គុណភាពនៃធនធានមនុស្សគឺជាកត្តាចម្បងដើម្បីសម្រេចបាននូវលទ្ធផលដ៏ត្រចះត្រចង់របស់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនានា និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដទៃទៀតចង់បាន ដើម្បីបន្តក្នុងការប្រគួតប្រជែងលើវិស័យធនាគារដែលផ្តល់គុណភាព និងស្តង់ដារសេវាកម្មគឺមានសារៈសំខាន់បំផុត។ ទន្ទឹមនេះដែរធនាគារឯកទេស ឌីជីប៊ី នៅតែផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សដែលកំពុងកើនឡើងដោយផ្តល់ឲ្យពួកគេនូវគ្រឹះដ៏រឹងមាំផ្អែកលើកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល និងសិក្ខាសាលាដ៏មានប្រសិទ្ធិភាព។ ដូចនេះយើងនឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលិកម្នាក់ៗនៅក្នុងធនាគារចាំបាច់ត្រូវមានការបំពាក់បំប៉នលើជំនាញ និងបទពិសោធន៍ដើម្បីបំពេញការងារនិងដោះស្រាយរាល់បញ្ហាប្រឈមប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ។ ដូច្នេះវាមិនមែនជារឿងដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះគុណភាពនិយោជិតរបស់ធនាគារត្រូវបានទទួលស្គាល់លើទីផ្សាររួចមកហើយ។

ក្នុងឆ្នាំ2019ធនាគារបានផ្តល់នូវវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់បុគ្គលិកដូចខាងក្រោមៈ

  • វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកថ្មីដែលមានរយៈពេលប្រាំថ្ងៃ
  • វគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្សេងៗរបស់ធនាគារដល់បុគ្គលិកនៅតាមសាខា
  • វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញធនាគារពីខាងក្រៅដល់បុគ្គលិក
  • សិក្ខាសាលានៅក្នុងស្រុក នៅខេត្តសៀមរាបដល់ថ្នាក់គ្រប់គ្រងទាំងអស់
  • សិក្ខាសាលាក្រៅប្រទេស នៅប្រទេសតៃវ៉ាន់ ក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ2019ដែលមានបុគ្គលិកចូលរួមចំនួន103នាក់ រួមទាំងសមាជិកក្រុមគ្រួសារបុគ្គលិកចំនួន14​ នាក់។

យើងឈានចូល​ ឆ្នាំ2020នេះជាមួយ កម្លាំង និងសន្ទុះយ៉ាងខ្លាំងក្លាបន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្តូរ ក្នុងរយៈជាងមួយទសវត្សរ៍នេះ។ មូលធន សាច់ប្រាក់ងាយស្រួល និងសមត្ថភាព របស់ធនាគារយើងក្នុងការបម្រើអតិថិជនគឺបានយ៉ាងល្អប្រសើរ ហើយយើងកំពុងទទួលបានប្រាក់ចំណេញខ្ពស់។ ក្រុមការងាររបស់យើងកាន់តែរឹងមាំជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដូចដែលយើងបន្តវិនិយោគឲ្យប្រាកដថា ធនាគាររបស់យើងគឺជាកន្លែងធ្វើការដ៏ល្អបំផុត។

ម្យ៉ាងវិញទៀតការចាប់ផ្តើមនៃឆ្នាំ2020 វាបានគ្របដណ្តប់ដោយការរីករាលដាលនៃជម្ងឺ រាតត្បាតកូវីត19 ដែលបានធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើល និងសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនជួបប្រទះនូវវិបត្តិក្នុង ឆ្នាំនេះ។ ប្រទេសកម្ពុជាក៏នឹងមានចំណែកនៃការទទួលរងផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន ដូចបណ្តាប្រទេសអាស៊ានដទៃទៀតដែរ។ ដូច្នេះកាលៈទេសៈនេះ តម្រូវឲ្យធនាគាររបស់យើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ និងចាត់វិធានការចាំបាច់មួយចំនួន ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងហានិភ័យដោយជៀសវាងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដែលមានបញ្ហា ប៉ុន្តែធនាគារក៏បានជួយអតិថិជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយជម្ងឺរាតត្បាតនេះ តាមរយៈការរៀបចំឥណទានឡើងវិញ។

ទោះបីជាមានការរីករាលដាលជម្ងឺកូវីត19 នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៍ដោយ ដើម្បីគាំទ្រដល់កំណើនអាជីវកម្មនាពេលអនាគតរបស់ធនាគារ គណៈគ្រប់គ្រងធនាគារបានសម្រេចចិត្តផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធស្នូលរបស់ធនាគារ (Core Banking System) ដែលរំពឹងនឹងរួចរាល់នៅខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2021។ ក្រុមការងារពិសេស ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីពិនិត្យលើការអនុវត្តប្រព័ន្ធស្នូលថ្មីរបស់ធនាគារដែលនឹងផ្តល់នូវវេទិកាប្រកបដោយស្ថិរភាព និងប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ជាងមុនសម្រាប់ធនាគារលើការកែលម្អបណ្តាញចែកចាយ ផ្តល់នូវផលិតផល និងសេវាកម្មថ្មីរួមមាន ប្រព័ន្ធទូទាត់តាមទូរស័ព្ទ (Mobile Banking)និងកាតឥណទាន (Credit Card)ជាដើម។

តាងនាម និងជួសមុខឲ្យគណៈគ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារឯកទេស ឌីជីប៊ី  ខ្ញុំសូមថ្លែង អំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអតិថិជនរបស់យើងដែលបានបន្តគាំទ្រ និងជឿជាក់លើធនាគារ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ខ្ញុំសូមឆ្លៀត‌ឱកាសដើម្បីថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ចំពោះក្រុមប្រឹក្សាភិបាល គណៈគ្រប់គ្រង និងបុគ្គលិកទាំងអស់ ដែលបានលះបង់ចំពោះការចូលរួម និងខិតខំប្រឹងប្រែងដ៏មានតម្លៃដែលបានធ្វើឲ្យធនាគារមានដំណើរការល្អប្រសើរ។

ជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា ដែលជានិច្ចកាលតែងតែជួយគាំទ្រ និងផ្តល់អនុសាសន៍ល្អៗដល់ធនាគារ។

Lee Yong Man

ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ