1. Head Office at Santhor Muk

  Address : No.689B, Kampucheakrom Blvd, Sangkat Teuk Laak1, Khan Toul Kork.
  Tel: (023) 999 990, Mail: info@dgbcambodia.com
  Fax: 023 996 002

 2. Branch at Santhor Muk

  Address : No.689B, Kampucheakrom Blvd, Sangkat Teuk Laak1, Khan Toul Kork.
  Tel: (023) 999 990, Mail: info@dgbcambodia.com

 3. Branch at Phsar DamThkov

  Address : No.652B, St. 271, Sangkat Phsar DamThkov, Khan Chamkamonn.
  Tel: (023) 999 970, Mail: info@dgbcambodia.com
  Fax: 023 985 385

 4. Branch at Chaom Chau 

  Address : #A31&A33 Confederation De La Russei, Sang Kat Chaom Chau,Khan Porsenchey .
  Tel: 023 950 300, Mail: info@dgbcambodia.com
  Fax: 023 950 255

 5. Branch at Russey Keo  

  Address : #581,Street 70, Sangkat Toul Sangkae,Khan Russei Keov .
  Tel: 023 983 030, Mail: info@dgbcambodia.com
  Fax: 023 983 020

 6. Branch at Beung Keng Kang

  Address : #392 BE392CE, Monivong Blvd  Sangkat Boeng Keng Kang I ,Khan Chamkar Mon.
  Tel: 023 966 950, Mail: info@dgbcambodia.com
  Fax: 023 966 949

 7. Branch at Olympic

  Address: #365 & 367,Street 274, Group 63, Phum 7, Sangkat Vealvong ,Khan 7Makara
  Tel : 023 218 536, Mail: info@dgbcambodia.com
  Fax : 023 211 738

 8. Branch at Stueng Mean Chey

  Address: : #19A& 20A, Street Veng Sreng, Sangkat Stueng Meanchey 3, Khan Mean Chey,
  Tel : 023 966 939, Mail: info@dgbcambodia.com
  Fax : 023 966 935

 9. Branch at Saensokh

  Address: : #P23 & P25, Street Hanoi, Sangkat Phnom Penh Thmei,Khan Saensokh,
  Tel : 023 966 930 , Mail: info@dgbcambodia.com
  Fax :

Contact Us