បំពេញទំនួលខុសត្រូវសង្គម

១  ពិធីចែកអំណោយសប្បុរសធម៌ ផ្តល់ជូនសំភារះសិក្សា ដល់់សិស្សានុសិស្ស នៅសាលាបឋមសិក្សាព្រៃស ក្នុងខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៩។


២  ពិធីចែកអំណោយសប្បុរសធម៌ ផ្តល់ជូនសំភារះសិក្សា ដល់់សិស្សានុសិស្ស នៅសាលាបឋមសិក្សាព្រៃស ក្នុងខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩។


៣ ធនាគារ ឌីជីប៊ី បានចូលរួមឧបត្ថម្ភ ដល់អ្នករងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ ក្នុងខែ តុលា ឆ្នាំ២០២០


៤  ធនាគារ ឌីជីប៊ី បានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាចំនួន ៥០.០០០ ដុល្លារ (ប្រាំម៉ឺនដុល្លារ) ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការទិញវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ  ១៩ ដើម្បីការពារប្រជាជនកម្ពុជាពីការឆ្លងជម្ងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះ ក្នងខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០២០


៥ ធនាគារ ឌីជីប៊ី បានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកា និងសំភារៈអនាម័យមួយចំនួន  ដល់សិស្សានុសិស្សចំនួន៦សាលា ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ព្រៃស សម្រាប់ចូលរួមចំណែកការពារនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងសាលារៀន ក្នងខែ មករា ឆ្នាំ២០២១


៦ ធនាគារ ឌីជីប៊ី បានផ្តល់ជំនួយលើគម្រោងវីដេអូសិក្សា(អប់រំ) សម្រាប់កុមារកម្ពុជា នូវទឹកប្រាក់ចំនួន ១០,០០០ ដុល្លារ ដល់មជ្ឍមណ្ឌលសេវាសង្គមអុីវ៉ា។


៧ នៅថ្ងៃទី៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ ធនាគារ ឌីជីប៊ី ម.ក បានឧបត្ថម្ភនូវ ម៉ាស់ KF94 ចំនួន ២០,០០០ម៉ាស់ ដល់គណៈកម្មាធិការបណ្តុះបណ្តាល និងបញ្ជូនពលករទៅបរទេស នៃក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ សម្រាប់ចែកជូនដល់បងប្អូនពលករមុនពេលចេញដំណើរ។


៨ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ ធនាគារ ឌីជីប៊ី ម.ក បានឧបត្ថម្ភនូវ ម៉ាស់ KF94 ចំនួន ៥,០០០ម៉ាស់ ដល់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។